Menu

FAYDALI BİLGİLER

28-11-2014
Boyanabilir duvar kağıtları

1.Zehirli madde içermez, kullanıcı ve uygulayıcı sağlığına uygundur. 2.Ağır metaller ve sağlığa zararlı çözücü içermez. 3.Bakteri ve mantar üremesini engeller ve bünyesinde barındırmaz. 4.Yanma geciktirici özelliği ve zehirli gaz çıkarmaması sağlık kuruluşları ve toplu mekanlarda kullanımını sağlamaktadır. 5.Duvarın nefes almasına ve optimal buhar difüzyonuna olanak sağlayan bir yapıya sahip olup, rutubete karşı dirençlidir ve kabarma yapmaz. 6.Kir ve toz barındırmamasından dolayı temizliği kolay olup bakım maliyeti düşüktür. 7.Hijyeniktir. Çevre dostudur. 8.Uygulaması kolaydır ve ek yeri belli etmez. 9.Sürtünmeye ve eskimeye karşı dirençlidir. 10.Isı değişiminden etkilenmez ve duvar yüzeyini maksimum düzeyde korur. 11.Cam ipliği özelliğinden dolayı, yırtılmaya, genleşmeye, boyut değişimine izin vermez. 12.Bu özelliklerinden dolayı, yüzeydeki eski çatlakları kapatır, yeni oluşan çatlakları yüzeye yansıtmaz, birleşim noktaları ve çatlaklarda köprü vazifesi görür. 13.Yüzeylerde yer alan küçük yüzey boşluklarını ve pürüzleri örter. 14.Desene bağlı olarak, desen bozulması olmaksızın minimum 6 maksimum 12 boyamaya izin verir. 15.Asit, baz, dezenfektanlar, kimyasal ürünler ve haşerelere karşı dirençlidir. 16.45 farklı desen seçeneği ile estetik ve dekoratif bir görüntüye sahiptir. 17.Kullanılan yapıştırıcıya bağlı olarak; beton, sıva, ahşap, alçı, seramik, mermer, metal ve cam gibi her türlü yüzeye yapışma olanağına sahiptir. 18.Özel yapıştırıcı ve boya ile, ıslak ve nemli hacimlerde kullanım olanağı sağlamaktadır. 19.EU 90/128/EEC standardına göre, gıda üretim tesislerinde kullanıma uygundur. 20.Uygulandığı mekana ısı tasarrufu ve ses akustik özelliği kazandırır

28-11-2014
Halı sağlıklı mıdır?

1.Cicciarelli Araştırması, Solutia Laboratuvarları, Florida, Amerika - 2002http://www.carpet-health.org/pdf/AllergenPaper.pdf Computational Fluid Dynamics (Hesaplamalı Fluid Dinamiği) tekniği kullanılarak yapılan bilimsel araştırma, yer döşemelerinin havada uçuşan partikül konsantrasyonunda çok ciddi etkileri olduğunu göstermiş, ve halı döşeli zeminlerde bu konsantrasyonun çok daha düşük kaldığını ispatlamıştır. Bu düşük konsantrasyonun sebebi halının, sert yüzeylere göre çok daha fazla olan yüzey alanının, bu partikülleri çarpışma sonucu yakalama oranının yüksekliğinden kaynaklanmaktadır. Çalışma, Amerika'nın Florida eyaletinin Solutia laboratuarları tarafından 2002 senesinde gerçekleştirilmiştir. Halı, bu karakteristik yeteneği sayesinde havada uçan partikulleri temizlenip çıkana kadar bünyesinde hapseder ve böylece bu solunabilecek partiküllerin kamu sağlığını veya genel sağlığı etkilemesini engeller. 2. Asbury Araştırması, Professional Testing Laboratory, Georgia, Amerika - 2002http://www.carpet-health.org/pdf/CarpetVsHardSurface.pdf Mayıs 2002'de Amerika'nın Georgia eyaletinin Dalton şehrinde Professional Testing Laboratory (Profesyonel Deney Laboratuarı) tarafından, günlük olağan aktiviteler ile havadaki partikül konsantrasyonunu yer döşemelerine bağlı olarak karşılaştıran bir dizi deney gerçekleştirildi. Deneyler arasında, sert bir yüzeyin paspaslanması, halıyla kaplı bir yüzeyin elektrikli süpürgeyle temizlenmesi ve hem sert yüzeylerde hem de halı kaplı yüzeylerde yapılan yürüme aktiviteleri vardı: Sert yüzeyin paspaslanması deneyinde, 14 dakika hareketsiz bırakılan mekanda sabit bir süratle temizliğe başlanılır. 1 dakika sonra 353.9 mikrogram/m3 yoğunluğuna ulaşan havadaki partikül konsantrasyonu, 11 dakika sonunda zirvesi olan 2032.9 mikrogram/m3'e varır. 12. dakikada deney sona erdirilir. Halı kaplı yüzeyin elektrikli süpürgeyle temizlenmesi deneyi iki değişik tür makine ile yapılır: Birisi normal bir elektrikli süpürge, diğeri ise Amerikan Carpet and Rug Institute tarafından halı temizlemeye uygunluk sertifikası almış bir süpürge. Normal makine için zirve yoğunluk 553.7 mikrogram/m3 olur. Deney bitirilip oda 4 dakika dinlendirildikten sonra ise yoğunluk 136.0 mikrogram/m3'e kadar düşer. CRI Enstitüsü sertifikalı makinede ise ulaşılan maksimum partikül yoğunluğu 35.4 mikrogram/m3 olur. İlk iki deneye göre çok daha az olan bu nefes alınan havadaki partikül yoğunluğu, deney durdurulup oda 4 dakika dinlendirildikten sonra 18.9 mikrogram/m3'e kadar geriler. Benzer iki deney ise hem sert bir yüzey hem de halı kaplı bir yüzeyde sabit bir hızla yürünerek yapılır. Sert bir yüzeyde test yürüyüşçü 1,16 mt/sn'lik sabit bir hızla 18 dakika boyunca yürümeye başlar. 1 dakika sonunda partikül konsantrasyonu 15.1 mikrogram/m3'e, 2 dakika sonunda 91.3 mikrogram/m3'e ulaşır. 18 dakika boyunca da düzenli olarak artmaya devam eder. 17. dakikada zirve seviye olan 943.4 mikrogram/m3'e kadar ulaşılır. Aynı yürüyüşçü aynı hızla halı kaplı zeminde yürümeye başladığında ise sonuçlar çok farklıdır: 10 dakikanın sonunda zirveye ulaşılır ve 18 dakikalık yürüyüşte bir daha bu seviye aşılmaz: 105.6 mikrogram/m3. Professional Testing laboratuarlarının yaptığı bu deneylerin sonucunda bir kez daha görülür ki, temizlik ve yürüyüş dahil normal günlük aktivitelerimiz, halı üzerinde yapıldıklarında, sert yüzeylere göre çok daha az toz ve maddenin yukarı uçuşmasına sebep olur. Bu bulgular halı kaplı mekânlarda nefes aldığımız havanın daha temiz ve kaliteli olduğunu ispatlarlar. 3. Hedge Araştırması, Cornell Üniversitesi, New York, Amerika - 2001http://www.carpet-health.org/pdf/CarpetsInSchools.pdf Cornell Üniversitesi'nin Dizayn ve Çevresel Analiz Profesörü Alan Hedge, Mart 2001'de okullarda halı kullanımının iç hava kalitesine etkisi konulu araştırması sonrası yayınladığı raporda şöyle diyor:Toz-mayt alerjikleri, özellikle de mayt dışkıları çocuklarda astım riskini %40 oranında tetiklemektedir. Bu alerji okullarda çok nadirdir. Halı toz, kirleticiler ve alerjikleri bünyesinde hapsederek mekân içi hava kalitesini arttırmaktadır. Öyle olmazsa tüm bu partiküller solunan havada çoklukla var olmaya devam edecektir. Bunlar halıdan etkili vakumlayıcılarla çıkarılır. Sentetik halılar bu konuda yünlerden daha iyidir, çünkü elyaflardaki elektrik yükleri potansiyel kirleticileri üzerine çeker.Günümüz halıları hava kalitesinin iyileşmesine katkıda bulunur, çünkü birçok vinil esaslı yer döşemesinden daha az kimyasal kirletici yayar. Çalışma odalarının akustiğini geliştirir, düşmelere ve yaralanmalara karşı çocuk sağlığını korur. Yapılan araştırmalar çocuklarda mayt alerjisinin çoğunlukla halılardan değil, yastıklardan, yatak-yorganlardan, koltuklar ve giysilerden meydana geldiğini, ve tüm bunların uzun zaman periyotları boyunca yüz ile yakın temas sonucu oluştuğunu gösteriyor. Tipik bir yatak, yüksek derecede kirli bir halıya göre, 1 gr tozda en az iki kat daha fazla mayt içerir. %50 civarındaki nem tutma oranı, düzenli vakumlama ve ilave önlem olarak arasıra "acaracide" sprey (mayt öldürücü) kullanımı, halıdaki maytları kontrol eder ve belli bir seviyenin üzerine çıkmasını önler. Mevcut binlerce mayt ve bunların halıya bıraktıkları dışkılara rağmen, bunların havaya karışma oranı, sert yüzeylerdeki veya yatak-yorganlardaki çoklukta değildir. Hem sert yer döşemesi malzemelerinin hem de halının avantajları ve dezavantajları vardır. Sert yüzeyler dökülen şeyler için kolay bir temizleme yüzey alanı sağlayabilir. Fakat bazı kimyasal temizleyiciler astım semptomlarını tetikleyebilir ve suyla birlikte bu biyolojik kirleticiler yüzeye daha fazla yayılarak iç hava kalitesi problemlerine katkıda bulunabilir. Yerdeki bu dışkılar ve alerjikler çok rahat havaya karışır. Eğer yer ıslak kalırsa sert yer döşemeleri altında mikrobik büyüme meydana gelebilir ve bu sağlık açısından problem yaratabilir. Sentetik halıların temizliği uzun vadede kolay ve ekonomiktir. Ve tıpkı diğer yer döşemeleri gibi halı da kuru ve temiz tutulursa mikrobik büyümeye katkı sağlamaz. Sınıflar (genel anlamda mekanlar) için en iyi çözüm bu yer döşemelerinin kombinasyonudur. Oturulan ve öğrenim yapılan alanlar, masa-sıra altları halıyla kaplanarak; bunun dışında sürekli ıslanabilen mekanlar da (örneğin şemsiyelikler, ayakkabılıklar ve kapı girişleri gibi) sert zemin kullanılarak, bu ikisinin kombinasyonu yapılmalıdır. Ve hangi yer döşemesi kullanılırsa kullanılsın asıl önemli olan şudur: Indoor Air Quality (IAQ) -mekan içi hava kalitesi- ni bakteri, mantar ve mayt dışkıları gibi biyolojik kirletici risklerinden korumak / kurtarmak için zemini temiz ve kuru tutma en hayati noktadır. 4. Formgren Araştırması, İsveç Milli Kamu Sağlığı Enstitüsü, İsveç, 1995http://www.carpet-health.org/pdf/PrevalenceAsthmaSwedPopul.pdf İsveç'te halı kullanımı 1975'ten beri düşmekte, fakat buna mukabil yazarlar, alerjik reaksiyon oluşumu ve halk arasındaki çevresel duyarlılığın da arttığına işaret etmekte. 1970'lerin ortalarında halının İsveç yer döşemesi pazarındaki yeri %40 iken 1992'de sadece %2 idi. 1994'te de çok küçük bir artışla %6,3 oldu. Bu oran hala birçok Avrupa ülkesi ve A.B.D. ile kıyaslandığında çok azdır. Tekrar 70'lere geri dönersek, döşenmiş halıların, alerjikler için bir çoğalma yeri ve kirleticiler için bir kaynak olduğu yönünde İsveç'te yoğun bir söylenti vardı. Bu durum iki farklı grubun doğmasına yol açtı. İlk grubu Alerji ve Astım Hastaları Derneği, tıbbi araştırmacılar ve alıcılar oluşturdu. İkinci grup ise halı sağlayıcıları ve üreticileri, tıbbi araştırmacılar ve Fiber ve Polimer Araştırmaları Enstitüsü (Institute for Fibre and Polymer Research) oldu. İkinci grubun çalışmaları doğrultusunda halının iç mekandaki tıbbi-hijyenik özelliği hakkında birçok haber çıktı. Rylander adında bir yazar aşağıdaki bulgularını yazdı: o Alerjiklere karşı korunmasızlık seviyesi genel olarak mekandaki fiziksel aktiviteye göre değişir.o Halı bu bağlantıda çok küçük bir role sahiptir.o Havada uçuşan partikül miktarı büyük oranda havalandırma tipine göre değişkenlik gösterir. Fakat havadaki partikül miktarı halı üzerinde yüksek seviyede fiziksel aktivite ile artar. Bu bulgular ilk grubun, halı üzerinde yürünmesi vasıtasıyla havaya karışan partiküllerin hassas insanlarda alerjik reaksiyona yol açtığı iddialarını yok etmedi. Bu iddia bazı tıbbi eksperlerden destek görüp, alerji hastaları derneğinin yinelemeleriyle kabul gören bir gerçek halini aldı. Ve bu da insanların halı satın alırken ihtiyatlı davranmasına yol açtı. Bundan sonra İsveç'te halı ithalat-ihracat oranlarında dramatik bir düşüş yaşandı. Alerji ve Astım Hastaları Derneği okullarda ve diğer kamu binalarında halının yasaklanması teklifinde bulundu. Güçlü bir lobi başladı. 1977 - 1978 arası İsveç parlementosunda, kamusal binalarda halının kullanımının tamamen yasaklanması veya sınırlandırılması ile ilgili pek çok başarısızlıkla sonuçlanan öneri görüşüldü. Fakat son yapılan araştırmalar, 1975'ten bu yana İsveç'te halı kullanımının gittikçe DÜŞTÜĞÜ, buna mukabil alerjik reaksiyon vakalarında ciddi bir ARTIŞ olduğunu gösterdi. Bu gelişmeler üzerine İsveç halı sağlayıcı ve üreticilerinin birçok temsilcisi Araştırma Komitesine gitti ve 1992'de Enstitü araştırmalarına tekrar başladı. Enstitü kapalı alanlarda alerjiye sebep olan faktörlerle ilgili çok detaylı bir araştırma yapmıştı. Araştırma neticesinde halının mekan içi hava kalitesine, alerjik reaksiyona sebep olabilecek şekilde direk müdahalesinin olmadığı saptanmıştır. 3 faktör tespit edilmiştir:1- Yer ve duvar döşemesinin kalitesi2- Yer döşemesinin temizlenmeye elverişliliği3- Havalandırma 1990'da en az 10 farklı iş kolundan insanların oturduğu 55 hasta evinde çalışmalar yapılmış, bunlardan ise yalnızca 2 tanesinde yer döşemesi halı olarak çıkmıştır. Bundan sonra da yapılan bütün araştırmalar, İsveç'teki yaygın inanışın aksine, alerji ve astma ile halı arasında varsayılan ilişkinin bulunmadığı yönünde bulgu ve sonuçlar sunmuştur. 5. Carpet and Rug Institute Sunumu, Amerika (video)http://www.carpet-health.org/vids/CRI_Carpet_IAQ_doctors.wmv

28-11-2014
Koko nedir?

Koko; ekvatora çok yakın çoğrafi bölgelerde,özellikle Hindistan'da yetişen Hindistan cevizinin koruyucu dış kabuğundan elde edilen çok yönlü bir elyaftır.Hindistan cevizinin dış kabukları gövdeden ayrıldıktan sonra 10 aya yakın bir süre suyun altında bekletilir,böylece elyafları birbirine bağlayan doku çürür,geriye kalan kısım tahta çekiçlerle dövülür ve koko elyafı haline getirilir.Elyaflar geleneksel çıkrıklarla ip haline getirilir.Bu iplikler çeşitli paspas yapımında ,yer kaplamalarında ve ses izolasyonu gibi çok çeşitli amaçlarla kullanılır.Koko ipliği selüzozik yapısından dolayı suyu,fırça özelliğinden dolayı ise tozu ve çamuru ,aynı anda tutabilen yeryüzünde var olan en ideal paspas hammaddesidir.

28-11-2014
Laminat parke nedir?

Mevcut ağaç parçacıkları ve ahşap hurdalarının öğütülüp un haline getirilmesinden sonra;ağaç reçinesinden elde edilen tutkalla karıştırılıp hamur haline getirilmesi ve bunu takiben levha kalıplarında dekor kağıdı ile beraber overlay tabakası sürülerek preslenmesi sonucu elde edilen büyük ebatlı levhalar,ebatlama frezelerinden geçer. Lamba zıvana açılması,kalite kontrol ve paketleme aşamalarından sonra piyasaya sürülür. Laminat parkenin kalitesi;üretim teknolojisi ve özelliklerinin yanı sıra HDF (taşıyıcı katman) sinin yoğunluğu ve overlay tabakasının kalınlığına bağlıdır. 1- Overlay Tabaka2- Dekor Kağıdı3- Taşıyıcı HDF tabaka4- Balans tabakası

28-11-2014
Lamine parke bakımı

Parkenin İlk BakımıParke döşendikten sonra ılık su konulmuş bir kovaya 4–5 kapak Clean&Polish koyunuz ve parkeyi iyi sıkılmış bir bezle döşenme yönünde siliniz.Sonrasında, Admonter yüzey bakım sütünü temiz yüzeye döşenme hizasında mümkün olduğunca dikkatli bir şekilde temiz bir bezle uygulayınız. Sütün kuruması için ortalama 30 dakika yeterli olacaktır.Bundan sonra elle ya da bir cila makinesiyle yüzeyi parlatınız.Bir parkenin dayanıklılığı ve direnci o parkeye yapılan doğru ve düzenli bir bakımla ilgilidir.Dikkatli kullanılıp, bakım yapılırsa çok uzun yıllar boyunca ilk günkü halini muhafaza edecektir.Koruyucu keçeler sandalye ve masa ayaklarının altına monte edilmeli, özellikle ofislerinizde ve çalışma alanlarınızda sandalye altlarında şeffaf koruyucular kullanılmalıdır.Ağır ve kesici mobilya ayaklarının parkeyle olan direkt temasından kaçının. Kir ve çakılların parkeye zımpara etkisi yapacağını ve çizeceğini unutmayın.Altı ıslak ayakkabıların, kuruması için açık bırakılan şemsiyelerin parkenin yüzeyinde kabarma yaratabileceğini ve parkeyi soldurabileceğini unutmayın. Temizlik yaparken daima çok iyi sıkılmış bir bez kullanın.Daima iki kova kullanın biri Admonter Clean&Polish, diğeri ise bezinizi durulamak için olmalıdır.Bezinizi parke üzerinde sıkmayın. Micro-fiber bezler kullanmayın.Temizlik yaparken alkol ve benzeri maddeler kullanmayın ve sadece duru suyla temizlik yapmayın.Yerden ısıtmalı ortamlarda yere yapışan paspaslar kullanmamaya dikkat ediniz,aksi takdirde parke ile kimyasal bir reaksiyona girebilir.

28-11-2014
Lamine parke nedir?

3 Katmanlı Lamine Parke3 Katmanlı Ahşap Parke; 3 farklı ahşap katmanın dik istikametlerde birbirlerine yapıştırılarak en üstteki sistre edilebilir ahşap katmanın fabrika ortamında cilalanması ile üretilen zemin kaplamasıdır.Alt katman, 2 mm. kalınlığında huş ağacından tek parça halinde parkenin altına kaplanan destek katmanıdır.Orta katman, genelde ladin ağacından 9mm kalınlığında küçük lataların birleştirilmesiyle oluşturularak alt ve üst katmana dik yönde yerleştirilen ve bu sayede parkenin dönme ve çalışmasına karşı mukavemet sağlayan esnek ve stabil destek katmanıdır.Üst katman 4 mm veya 6 mm kalınlıktaki yüksek performanslı klasik ve egzotik ağaçlardan üretilen ve sistre edilebilen ahşap katmanıdır.3 katmanlı Parkeler hem yüzer sistem hem de yapıştırma sistem uygulama ile zemine döşenebilir. 2 Katmanlı Lamine Parke2 Katmanlı Ahşap Parke; ahşap üst katman ve bu katmana dik istikamette yerleştirilen kontrplak alt katmanın birbirlerine yapıştırılarak en üstteki sistre edilebilir ahşap katmanın fabrika ortamında cilalanması ile üretimi tamamlanan zemin kaplamasıdır. Alt katman, 9 mm. kalınlığında huş ağacından üretilmiş 7 katlı kontrplaktan üretilmektedir.Kontrplaklar latalar halinde dilimlenerek parkenin dönme ve çalışmasına karşı mukavemet sağlayan esnek ve stabil destek katmanını oluşturmaktadır.Üst Katman, 4 mm. veya 6 mm. nominal kalınlıktaki yüksek performanslı klasik ve egzotik ağaçlardan üretilen ve sistre edilebilen ahşap katmanıdır

28-11-2014
Lamine Parke Temizlik

Düzenli TemizlikUygulamadan sonraki ilk birkaç gün lamine parkelerinizi yalnız kuru bir şekilde siliniz.Parkenizin üstüne halı ya da kilim sermeden önce en az 14 gün geçmesini bekleyin. Bu dönemden sonra nemli bir bezle de temizlik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.Temizlik yaparken öncelikle lamine parkenin üzerindeki büyük parçaları bir süpürgeyle ya da elektrikli süpürgeyle alınız. Sonrasında ılık iyi sıkılmış bir bezle kirleri temizleyiniz. Ağır kirler, lekeler, kuvvetli bastırılarak silindiğinde çıkar. Ucu sivri aletlerle parkenin yüzeyini çizebilirsiniz ve cilasına zarar verebilirsiniz.Cilalı yüzeyleri silerken biraz sirke kullanmak, lekelerin temizlenmesinde olumlu sonuç verir.Yoğun kullanımı olmayan odaların çok sık silinmesi tavsiye edilmemektedir.Parkenin kullanım sıklığına bağlı olarak, Admonter yüzey sütünü %50 suyla karıştırarak iyi Sıcak suya 4–5 kapak Clean & Polish koyduktan sonra parkeye uygulamayı döşeme yönünde iyi sıkılmış bir bezle yapabilirsiniz.Bu uygulamayı oturulan yerler için 2–4 haftada bir, halka açık yerler için 1–2 haftada bir ve restoranlar içinde 1–2 günde bir tavsiye ediyoruz.

28-11-2014
Mantar ve mantar parke nedir?

Mantar nedir?Mantar, Mantar meşe ağacının kabuklarının bir takım işlemlerden geçirilerek sıkıştırılmış formuna verilen addır.Mantar parke, doğal mantar ağacı kabuklarından kendine has dokularda ve çarpıcı renklerde üretilir.Görünümü ve fiziki yapısıyla sımsıcak bir ortam sağlayan 'Mantar Parke' iç dekorasyonda tasarımların süratle gerçekleştirilmesinde önemli kolaylıklar sağlar.Mantar sadece Batı Akdeniz Havzasında yer alan yedi ülkede mevcuttur: İspanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Fas, Cezayir, Tunus. Mantar Meşesi, 150-200 yıl boyunca mantar doku oluşturur.Bu süre zarfında 15 ila 18 hasat gerçekleştirilir. Mantar parke özellikleri*%100 ekolojiktir, yumuşaktır, esnektir.*Yüksek yürüme konforu sağlar.*Mükemmel ayak sesi ve akustik ses yalıtımı sağlar.*Hijyeniktir, kolay temizlenir.*Kilit sistemi sayesinde montaj-demontaj kolaylığı*Aşınmalara karşı yüksek dayanıklılık özelliğiEbat :900 x 295 x 10,5 mm

28-11-2014
Neden halı?

Kolay döşenir,gerektiğinde sökülüp taşınabilir. Ses emici özelliği vardır.Ortamdaki gürültüyü azaltır. Isı yalıtımı;dolayısı ile enerji tasarrufu sağlar. Konforludur. Ortopedik rahatlık sağlar. Sağlıklıdır. Halılı zeminler alerji yapmaz. Düzenli ve doğru yöntemlerle bakım ve temizliği yapılan halılarda mikrop ve bakteri üreyemez.Küf oluşmaz.Halılı zeminlerde sert zeminlere kıyasla havada çok daha az toz partikülü bulunduğu tespit edilmiştir. Estetik avantajları çoktur. Döşendiği mekanda bütünlük sıcaklık etkisi yaratır. Günümüz teknolojisi ile istenilen elyaftan, istenilen renk ve desende halı üretimi yapmak mümkündür. Toplam kullanıcı maliyeti(ürün maliyeti, nakliye ve montaj maliyeti, bakım maliyeti ve ürün ömrü)düşüktür. Ürün yelpazesi ve fiyat aralıkları da çok geniştir.

28-11-2014
Neden karo halı?

Karo halılar daha ekonomiktir,fire çok azdırNakliye, yatay-düşey taşıma, montaj ve yeniden taşımada avantajlıdır.Gerekirse yerinden kolayca sökülüp yeni mekana kolayca taşınabilir.Tackifier etkisindeki yapıştırıcı sayesinde karo halı yerinden birkaç kere sökülerek; takılabilir.Gerektiğinde çok yıpranan yerler kolayca değiştirilir. Bordür ve desen kabiliyeti vardır.Yükseltilmiş döşeme uygulanan bir zemine kolayca ulaşma imkanı sağlar.

28-11-2014
Self Levelling

Malzeme: Tek bileşenli, kendiliğinden yayılan polimer modifiyeli çimento esaslı kullanıma hazır tesviye harcıTipi :TozYoğunluk: 2.05 ± 0.10 kg/l (Taze)Uygulama sıcaklığı: Minimum +5ºC, maksimum +30ºCSarfiyat: 2-3 mm kalınlık için yaklaşık 4 kgKuru, temiz ve her türlü yağ, gevşek parçalar ve yapışmayı engelleyecek yabancı maddelerden arındırılmış zemin daha sonra uygun astar sürülerek hazır hale getirilir.Harcın hazırlanması:25 kg'lık torba için yaklaşık 5,5 – 6,0 kg'lık karışım suyu kullanılır. Karışım suyu yeterli büyüklükteki temiz bir kap içerisine konur, düşük hızlı elektrikli karıştırıcı ile (max. 600 dev./dk) karıştırılırken toz malzeme kaba yavaş yavaş eklenerek homojen bir karışım elde edilinceye kadar (yaklaşık 3 dk) karıştırılır.Harcın Uygulanması:Malzeme karıştırıldıktan sonra çok beklemeden uygulama yapılacaktır.Alt yüzey hazırlanırken ürünün uygulama kalınlığı hesaplanır.Hazırlanan akıcı harç yüzeye döküldükten sonra harcın içerisindeki havayı atmak için birbirine dik iki yönde kirpi rulo çekilir.Uygulama kalınlığı 10 mm ile 30 mm arasında ise, ağırlıkça yaklaşık %30'u kadar 0-4mm yıkanmış, su emmeyen tercihen silis kumu eklenir (25 kg torba için 6 – 7 kg kum).Ortam sıcaklığına bağlı olarak yaklaşık 12 saat sonra üzerinde yürünebilir olur.

BİZE ULAŞIN

  • TEL: 0212 589 1999
  • CEP: 0532 323 7927
  • FAKS: 0212 589 0394
  • MUHTAR KAZIM AKGÜL CAD. NO:45/B İSTANBUL DENİZKÖŞKLER MAHALLESİ AVCILAR / İSTANBUL